Posted in Tin tổng hợp

We erkennen het belang van het stellen van vragen over

Academische voorschriften

2018 moncler Wij, de geleerden van de Marquette University, erkennen het belang van persoonlijke integriteit in alle aspecten van het leven en werk voor de goedkope moncler jassen. We committeren ons aan waarachtigheid, eer en verantwoordelijkheid waardoor we het respect van anderen verdienen. Wij ondersteunen de ontwikkeling van goed karakter in onze academische gemeenschap en verbinden ons ertoe de hoogste normen van academische integriteit te handhaven als een belangrijk aspect van persoonlijke integriteit. Onze inzet verplicht ons als studenten, docenten en personeel om ons te gedragen volgens de Marquette University Honour Code die hieronder wordt uiteengezet. We doen dit bij het nastreven van de missie van Marquette University, die moncler sale de zoektocht naar waarheid, de ontdekking en het delen van kennis, het bevorderen van persoonlijke en professionele excellentie, de bevordering van een geloofsleven en de ontwikkeling van leiderschap die wordt uitgedrukt, verlaten in dienst aan anderen. 2018 moncler

moncler jassen dames De regels voor examens en opdrachten met betrekking tot hulpmiddelen, elektronische hulpmiddelen, kopiëren, samenwerken met anderen of andere gedragingen die het doel van het examen of de opdracht onderdrukken en de aanwijzingen van de instructeur ondermijnen, volledig naleven. moncler jassen dames

moncler outlet Voor moncler outlet store turn in werk specifiek gedaan voor het papier of de opdracht, en niet om werk te lenen, hetzij van andere studenten, of van opdrachten voor andere cursussen, tenzij goedgekeurd door het lid van de faculteit. moncler outlet

moncler jassen heren Om de bronnen en referenties volledig en correct te waarderen en de bijdragen en ideeën van anderen te erkennen die relevant zijn voor academisch werk. moncler jassen heren

moncler outlet sale Om omstandigheden te melden die goedkope academische eerlijkheid in gevaar kunnen brengen, zoals onoplettende proctoring of voortijdige plaatsing van antwoorden. moncler outlet sale

moncler dames Om nauwkeurig hun academische prestaties te vertegenwoordigen, waaronder hun gemiddelde, graad, onderscheidingen, etc., in transcripten, in interviews, in professionele organisaties, op cv’s en op de werkplek. moncler dames

moncler jas dames sale Het melden moncler outlet https://www.monclersale.nl van geconstateerde overtredingen van deze Moncler Herenjassen eercode en academische eerlijkheid. moncler jas dames sale

moncler jassen outlet Om voldoende documentatie van onderzoeksmethodologie te verstrekken zodat andere onderzoekers in het veld werk kunnen repliceren. moncler jassen outlet

moncler jas heren Alle gepubliceerde procedures volgen met betrekking tot gevallen van persoonlijk en academisch wangedrag. moncler jas heren

moncler uitverkoop Om geconstateerde overtredingen van deze erecode en academische eerlijkheid te melden. moncler uitverkoop

moncler jassen dames sale Om procedures te interpreteren moncler donsjacks en voorschriften in de geest van het bevorderen van de hoogste normen van persoonlijke en academische integriteit. moncler jassen dames sale

moncler jas sale Om omstandigheden te rapporteren die een koopje kunnen bemoeilijken, academische eerlijkheid, zoals onoplettend proctoreren of vroegtijdig plaatsen van antwoorden. moncler jas sale

Moncler outlet volgen op rapportage, straf en het bijhouden van gegevens over alle incidenten van persoonlijk en academisch wangedrag.

moncler jassen Alle gepubliceerde procedures volgen met betrekking tot persoonlijk en academisch wangedrag. moncler jassen

moncler jas heren sale Om geconstateerde overtredingen van deze erecode en academische eerlijkheid te melden. moncler jas heren sale

moncler sale Als studenten streven we ernaar op tijd naar de les te komen en voorbereid te zijn op het aanwezige materiaal. Dit omvat alle metingen en opdrachten. We streven ernaar om onze volledige aandacht te besteden aan de class proceedings en om volledig betrokken te zijn bij discussies en activiteiten in de klas. We erkennen het belang van het stellen van vragen over materiaal dat we niet begrijpen, omdat het andere studenten helpt die misschien niet aan de vraag hebben gedacht maar het antwoord moeten horen, en het geeft de instructeur waardevolle feedback. We respecteren de opvattingen van klasgenoten en published here instructeurs en we vermijden dat we de klas en de instructeur afleiden met irrelevante gesprekken of gedrag. We streven ernaar ons tijdig voor te bereiden op examens en zo nodig hulp te zoeken van de instructeur tijdens de voorbereiding We beginnen met het voorbereiden van papers, projecten en huiswerkopdrachten vroeg genoeg om voldoende tijd te hebben om het beste te doen wat we kunnen. moncler sale

Als instructeurs streven we ernaar voorbereid en actueel te zijn met betrekking tot de inhoud en uitvoering van onze cursussen, en om de cursus- en klassensessies online te plannen om de cursusdoelen effectief te bereiken. We streven ernaar om vragen eerlijk en volledig te beantwoorden en te erkennen wanneer we geen antwoord hebben. We streven ernaar om alle studenten gelijke kansen te geven om deel te nemen aan discussies en activiteiten in de klas. We respecteren de opvattingen van studenten over oordeelskwesties, en we maken een duidelijk onderscheid tussen onze persoonlijke meningen en onze professionele expertise.We zijn beschikbaar tijdens kantooruren of op geregelde tijdstippen goedkope moncler om met studenten individueel te werken om hen te helpen bij het beheersen van cursusmateriaal. om examens en opdrachten te ontwikkelen en bij te werken, zodat ze betekenisvolle tests van begrip en voortgang in de richting van het bereiken van de cursusdoelen zijn.Ten slotte houden we de nodige aandacht en zorgvuldige aandacht aan de antwoorden en inzending van studenten bij het evalueren en toekennen van cijfers.

moncler heren Academisch wangedrag omvat, maar is niet beperkt tot, individuele overtredingen, het helpen van een andere student met elke vorm van academisch wangedrag, het niet melden van enige vorm van academisch wangedrag of opzettelijk interfereren met het onderwijsproces op welke manier dan ook. Faculteit, personeel of studenten die zich bewust zijn van academisch wangedrag en nalaten dit te melden, worden als medeplichtig beschouwd aan deze acties. De volgende delen geven voorbeelden van representatieve voorbeelden van academisch wangedrag. Als studenten twijfelen over de vraag of een actie of gedrag onder het beleid inzake academisch wangedrag valt, moeten ze een geschikt lid van de Academic Integrity Council, faculteit of personeel raadplegen moncler heren.